Molekulárně biologická vyšetření pro dermatology
Molekulárně biologická vyšetření pro dermatology

Seznam použité monografie

  • Coleman WB, Tsongalis GJ: Molecular Diagnostics for the Clinical Laboratorians. Humana Press, 2006.
  • Fan Y-S: Molecular cytogenetic, Protocol and Applications. Humana Press, 2002.
  • Fields HK. Virology (fourth edition). Lippincot Williams & Wilkins, 2001.
  • Knipe DM, Howley PM: Fields Virology (fourth edition). Lippincot Williams & Wilkins, 2001.
  • Pfeifer JD: Molecular Genetic Testing in Surgical Pathology. Lippincott Williams & Wikins, 2006.
  • Syrjänen K, Syrjänen S: Papillomavirus infection in Human Pathology. John Wiley&Sons,LTD, England, 2000.
  • Votava M a kol.: Lékařská mikrobiologie speciální. Neptun, 2003
Seznam vyšetření  |  Titulní stránka
Copyright © 2010-2024 Bioptická laboratoř s.r.o.