Molekulárně biologická vyšetření pro dermatology
Molekulárně biologická vyšetření pro dermatology

Kaposiho sarkom

definice:

vaskulární proliferace způsobena infekcí lidským herpesvirem 8 (HHV 8)

molekulárně-genetická diagnostika:

detekce virového genu kódujícího glykoprotein M

diagnostická metoda: jednokolová PCR amplifikující část genu kódujícího glykoprotein M

praktické poznámky:

materiál na vyšetření: excidovaná kožní léze; excidovaný materiál je možné zamrazit v prázdné zkumavce do doby transportu nebo fixovat vložením do 10% pufrovaného formalínu (dodá laboratoř zdarma na požádání)

transport z ambulance do laboratoře: zajistí laboratoř

Seznam vyšetření  |  Titulní stránka
Copyright © 2010-2024 Bioptická laboratoř s.r.o.