Molekulárně biologická vyšetření pro dermatology
Molekulárně biologická vyšetření pro dermatology

Epidermodysplazia verruciformis (Lutz-Lewandowsky)

definice:

autozomálně recesivní dědičná genodermatóza s buněčným imunodeficitem a vznikem kožních lézí indukovaných různými typy lidských papillomavirů (HPV- 5,8,12,14,15,17).

molekulárně-genetická diagnostika:

detekce DNA papillomaviru (HPV)

podstata působení viru: virové onkogeny HPV typů 5 a 8 ovlivňují buněčné regulační dráhy (proteiny z rodiny SMAD a další) u imunokomprimovaných pacientů postižených epidermodysplazia verruciformis

diagnostická metoda: systém PCR reakcí detekčně pokrývající široké spektrum HPV typů

praktické poznámky:

materiál na vyšetření: excidovaná léze; materiál je možné zamrazit v prázdné zkumavce do doby transportu a nebo fixovat vložením do 10% pufrovaného formalínu (na požádání dodá laboratoř zdarma)

transport z ambulance do laboratoře: zajistí laboratoř

Seznam vyšetření  |  Titulní stránka
Copyright © 2010-2024 Bioptická laboratoř s.r.o.