Molekulárně biologická vyšetření pro dermatology
Molekulárně biologická vyšetření pro dermatology

Kožní a slizniční léze vyvolané virem herpes simplex (HSV) typu 1 a 2

definice:

onemocnění vyvolané HSV infekcí může postihovat kůži, sliznice i vnitřní orgány ve formě lokalizované anebo diseminované infekce. Po primární infekci zústává virus v těle v latentní formě s možností reaktivace a vzniku rekurentních projevů. Primoinfekce se může manifestovat jako herpetická gingivostomatitída, genitální herpes, neonatální herpes či eczema herpeticum. Rekurentní infekce probíhají pod obrazem herpes labialis, herpes genitalis, eczema herpeticum nebo ve formě diseminované kožní (anebo viscerální) HSV infekce.

molekulárně-genetická diagnostika:

detekce genu kódujícího glykoprotein gpD (HSV 1)

detekce genu kódujícího glykoprotein gpG (HSV 2)

diagnostická metoda: nested multiplex PCR s primery specificky amplifikujícími část genu kódujícího gpD (glykoprotein nezbytný pro vstup viru do buňky) u HSV-1 a primery amplifikujícími část genu kódujícího gpG (glykoprotein napomáhající uvolnění nových partikulí a šíření viru ve tkáni) u HSV-2.

praktické poznámky:

materiál na vyšetření: lezionální tkáň; tkáňový materiál je možné zamrazit v prázdné zkumavce do doby transportu a nebo fixovat vložením do 10% pufrovaného formalínu (na požádání dodá laboratoř zdarma)

transport z ambulance do laboratoře: zajistí laboratoř

Seznam vyšetření  |  Titulní stránka
Copyright © 2010-2024 Bioptická laboratoř s.r.o.