Molekulárně biologická vyšetření pro dermatology
Molekulárně biologická vyšetření pro dermatology

Infekce vyvolané Francisella tularensis

definice:

Tularémie - akutní forma infekce způsobená pleomorfním gram-negativním kokobacilem Francisella tularensis, která se může projevit čtyřmi různými klinickými manifestacemi. Na člověka se přenáší z nakaženého zvířete. Inkubační doba je 2-10 dní. Celkovými příznaky jsou cefalea, myalgie, slabost a vysoké horečky. Po inokulaci mikroba do kůže vznikne primární léze, tj. erytematózní papula, která se postupně přemění ve vezikulopustulu, později v ulcerovanou lézi s vyvýšenými okraji. V centru kráterové léze je černý příškvar. Následuje zduření regionálních lymfatických uzlin. Další diseminace (bakterémie) vede k generalizovanému výsevu makul, papul, petechií, erythema multiforme anebo erythema nodosum.

molekulárně-genetická diagnostika:

detekce části genu kódujícího membránový protein FopA

diagnostická metoda: PCR amplifikující část genu kódujícího membránový protein FopA

praktické poznámky:

materiál na vyšetření: lezionální tkáň; tkáňový materiál je možné zamrazit v prázdné zkumavce do doby transportu a nebo fixovat vložením do 10% pufrovaného formalínu (na požádání dodá laboratoř zdarma)

transport z ambulance do laboratoře: zajistí laboratoř

Seznam vyšetření  |  Titulní stránka
Copyright © 2010-2024 Bioptická laboratoř s.r.o.