Molekulárně biologická vyšetření pro dermatology
Molekulárně biologická vyšetření pro dermatology

Leishmanióza

definice:

Leishmanióza je parazitární infekce vyvolaná protozoární organizmy rodu Leishmania (L.major – Blízky Východ, Afrika; L.tropica – Blízký Východ; L.infantum – oblast Středozemního moře; L.mexicana a L.brasiliensis – střední a jižní Amerika, a ďalší druhy). Přenos probíhá přes hmyzí vektory rodu Phlebotomus a Lutzomyia. Onemocnění je možné rozdělit do několika skupin, z kterých jsou pro dermatology významné formy kožní a mukokutánní. Kožní leishmanióza se projevuje v místě inokulace solitární erytematózní papulí až uzlem s centrální nekrózou a ulcerací. Inkubační doba je různá; obvykle několik týdnů až měsíců. Léze mohou být i mnohočetné. Hojením vzniká atrofická jizva. Mukokutánní leishmanióza postihuje kůži a sliznice horního dýchacího traktu.

molekulárně-genetická diagnostika:

detekce genů kinetoplastu leishmanií

diagnostická metoda: pomocí PCR amplifikující fragment kinetoplastových minikroužků

praktické poznámky:

materiál na vyšetření: excidovaný materiál; u kožních leishmanióz je potřeba odebírat materiál k vyšetření z okraje léze, nikoliv ze středu, kde již leishmanie byly potlačeny imunitní reakcí. Lze rovněž vyšetřovat orgánové biopsie u viscerálních leishmanióz. Excidované léze je možné zamrazit v prázdné zkumavce do doby transportu nebo fixovat vložením do 10% pufrovaného formalínu (na požádání dodá laboratoř zdarma)

transport z ambulance do laboratoře: zajistí laboratoř

Seznam vyšetření  |  Titulní stránka
Copyright © 2010-2024 Bioptická laboratoř s.r.o.