Molekulárně biologická vyšetření pro dermatology
Molekulárně biologická vyšetření pro dermatology

Infekce vyvolané Bartonella henselae a dalšími druhy Bartonel

definice:

Choroba z kočičího škrábnutí (cat-scratch disease) – onemocnění způsobené infekcí Bartonella henselae, která se do kůže dostane při poškrábání kočkou. V místě inokulace vzniká červená papula, vezikula anebo pustula, která může ulcerovat. Následně se rozvíjí regionální lymfadenopatie s výrazným zvětšením uzlin. Systémové příznaky (zvýšení teploty, slabost, nauzea) mohou být přítomné. Vzácně může vzniknout i pneumónie, encefalitída, hepatitída.

Bacilární angiomatóza – onemocnění způsobené druhy Bartonella henselae anebo Bartonella quintana. Onemocnění ve většině případů vzniká u HIV- pozitivních pacientů. Kožní léze jsou charakterizovány vznikem červených papul až nodulů velikosti 2-3cm, které připomínají hemangiomy anebo pyogenní granulom. Může jít o solitární projev, ale častěji jsou léze mnohočetné. Podobné projevy vznikají i na sliznici dutiny ústní. Neléčené systémové léze (srdce, játra, slezina) mohou být příčinou smrti.

Kožní léze verruga peruana sa též podobají angiomům a bývají často mnohočetné.

molekulárně-genetická diagnostika:

detekce části DNA spojující kódující 16S a 23S rRNA

diagnostická metoda: PCR amplifikující část oblasti spojující geny pro 16S a 23S rRNA. Metoda umožňuje odlišit podle velikosti výsledného PCR produktu následující druhy rodu Bartonella: B. henselae, B. bacilliformis, B. clarridgeiae, B. elizabethae, B. quintana a B. vinsonii subsp. berkhoffii.

praktické poznámky:

materiál na vyšetření: lezionální tkáň; tkáňový materiál je možné zamrazit v prázdné zkumavce do doby transportu a nebo fixovat vložením do 10% pufrovaného formalínu (na požádání dodá laboratoř zdarma)

transport z ambulance do laboratoře: zajistí laboratoř

Seznam vyšetření  |  Titulní stránka
Copyright © 2010-2024 Bioptická laboratoř s.r.o.