Molekulárně biologická vyšetření pro dermatology
Molekulárně biologická vyšetření pro dermatology

Infekce vyvolané Treponema pallidum

definice:

Syfilis je onemocnění zařazené mezi sexuálně přenosné infekce způsobené spirochetou Treponema pallidum. Onemocnění probíhá ve třech stádiích. V prvním stádiu vzniká v místě inokulace mikroba nebolestivá ulcerace (tzv. ulcus durum). Vznik primární léze je doprovázený rozvojem regionální lymfadenopatie. Druhé stádium je charakterizované hematogenní diseminací infekce. Kromě kožních změn mohou vznikat i orgánové postižení. Kožní a slizniční změny se manifestují jako generalizovaný makulózní, papulózní exantém, condyloma lata a mnoho dalších projevů. Latentní syfilis se klinicky neprojevuje, má jen serologické příznaky infekce. Třetí pozdní stádium charakterizují kožní (gumma, noduloulcerativní syfilidy), vaskulární, neurologické, příp. jiné orgánové postižení. Závažný je transplacentární přenos se vznikem kongenitální syfilis.

molekulárně-genetická diagnostika:

detekce části genu tmpA

diagnostická metoda: PCR amplifikující část genu tmpA

praktické poznámky:

materiál na vyšetření: lezionální tkáň; tkáňový materiál je možné zamrazit v prázdné zkumavce do doby transportu a nebo fixovat vložením do 10% pufrovaného formalínu (na požádání dodá laboratoř zdarma)

transport z ambulance do laboratoře: zajistí laboratoř

Seznam vyšetření  |  Titulní stránka
Copyright © 2010-2024 Bioptická laboratoř s.r.o.