Molekulárně biologická vyšetření pro dermatology
Molekulárně biologická vyšetření pro dermatology

Infekce vyvolaná Borrelia burgdorferi

definice:

Lymská borelióza - onemocnění způsobené infekcí Borrelia burgdorferi sensu lato. Vektorem přenosu je klíště rodu Ixodes. Inkubační doba kožních příznaků je 3-32 dní. První stádium je časná lokalizovaná kožní infekce, která se projeví jako erythema migrans. Klinicky jde o postupně se rozrůstající anulární, méně často homogenní nebo kokardovitý erytém, který se šíří z oblasti přisátí klíštěte. Jinou kožní manifestací prvního stádia je boréliový lymfocytom – lividní, červenomodrý uzlovitý útvar, lokalizovaný nejčastěji na ušním boltci, v oblasti prsního dvorce či na skrótu. Druhým stadiem je diseminovaná infekce s celkovými příznaky (subfebrility, cefalea, myalgie atd.), karditidou, neuritidou anebo meningitidou. Třetím stadiem je pozdní perzistující infekce, která se může manifestovat ve formě artritidy, encefalomyelitidy a na kůži jako acrodermatitis chronica atrophicans. Tato jednotka má úvodní inflamatorní fázi s lividní nebo erytematózní a mírně edematózní plochou na končetině, která později přechází do konečné atrofické fáze, kdy se kůže stává atrofickou, zřasenou, s prosvítáním žil.

molekulárně-genetická diagnostika:

detekce části genu kódujícího 23S rRNA

diagnostická metoda: nested PCR amplifikující část genu kódujícího 23S rRNA

praktické poznámky:

materiál na vyšetření: lezionální tkáň; tkáňový materiál je možné zamrazit v prázdné zkumavce do doby transportu a nebo fixovat vložením do 10% pufrovaného formalínu (na požádání dodá laboratoř zdarma)

transport z ambulance do laboratoře: zajistí laboratoř

Seznam vyšetření  |  Titulní stránka
Copyright © 2010-2024 Bioptická laboratoř s.r.o.