Molekulárně biologická vyšetření pro dermatology
Molekulárně biologická vyšetření pro dermatology

Infekce vyvolané Mycobacterium tuberculosis a atypickými mykobakteriemi

definice:

Kožní formy tuberkulózy – jsou způsobeny acidorezistentní tyčinkovitými až kokovitými bakteriemi komplexu Mycobacterium tuberculosis. Mezi exogenní formy kožní tuberkuloźy řadíme primární inokulační tuberkulózu a tuberculosis verrucosa cutis. Endogenní formy vznikají z preexistujících TBC ložisek v těle. Do této skupiny řadíme lupus vulgaris, skrofulodermu, akutní miliární tuberkulózu a orificiální tuberkulózu.

Primární inokulační TBC je charakterizovaná nebolestivou ulcerací v místě inokulace bakterií, která je doprovázená regionální lamfadenopatií. TBC verrucosa cutis se projevuje ve formě hyperkeratotického, krustózního, verukózního plaku lividní barvy, často na dorze ruky. Lupus vulgaris charakterizuje červenohnědý plak s centrálním jizvením, periferním šířením ve formě uzlíků, povrchovým šupinatěním a měkkou konzistencí. Léze může i exucerovat. Lokalizuje se na tváři nebo krku. Skrofuloderma začíná jako subkutánní uzel, který brzy kolikvuje s jeho provalením na povrch kůže. Akutní miliární TBC se manifestuje ve formě diseminovaného makulózního, papulózního anebo purpurózního výsevu. Orificiální TBC vzniká na sliznicích při mukokutánních přechodech ve formě ulcerace s prominujícími okraji a erodovanou spodinou.

molekulárně-genetická diagnostika:

detekce části genu kódujícího heat shock protein 65kDa

detekce inzerční sekvence IS6110

diagnostická metoda: nested PCR amplifikující gen pro heat shock protein sloužící k detekci různých druhů a kmenů rodu Mycobacterium, nested PCR amplifikující inzerční sekvenci IS6110 u druhového komplexu Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum, M. microti).

praktické poznámky:

materiál na vyšetření: lezionální tkáň; tkáňový materiál je možné zamrazit v prázdné zkumavce do doby transportu a nebo fixovat vložením do 10% pufrovaného formalínu (na požádání dodá laboratoř zdarma)

transport z ambulance do laboratoře: zajistí laboratoř

Seznam vyšetření  |  Titulní stránka
Copyright © 2010-2024 Bioptická laboratoř s.r.o.